11.12.11

இடமாற்றம்

பல நாட்களாக வோர்ட்பிரஸ் சென்று என் பதிவை நடத்த வேண்டும் என ஒரு ஆசை. இப்பொழுது அதை செய்து விட்டேன். இனி இந்த எண்ணங்களும் பார்வைகளும் புதிய பரிமாணத்தில் நாற்சந்தி-யில் இருந்து மட்டுமே வெளிவரும்.

நீங்கள் இதுவரை இந்த பதிவுகளை படித்து ஆதரவு தந்து போல இனியும் தருவீர்கள் என நம்புகிறேன்.

நாற்சந்தி முகவரி = http://naarchathi.wordpress.com

தமிழ் வாழ்க! வளர்க்க!!!
ஒஜஸ்.